DIN DATA

NSD-panelen är en del av NTM-koncernen, ett publicistiskt företag med en stark lokal förankring och stor bredd. Mer information om oss hittar du här. NTM AB är personuppgiftsanvariga för den data som samlas in för dig som panelist. Vi tar också hjälp av företaget Cint som vårt personuppgiftsbiträde för den tekniska lösningen bakom NSD-panelen. När du registrerar dig för panelen behöver du därför tacka ja till Cints integritetspolicy och användarvillkor.